Advokatfullmektig
Telefon: 22 88 30 60
Mobil: 97 96 45 35
Fax: 22 88 30 61

Besøksadresse:
Grensesveien 99

Postadresse:
Postboks 6744 Etterstad
0609 OSLO

Tilleggsopplysninger:

Jobber spesialisert med personskade, herunder yrkesskade, yrkessykdom, trafikkskade, pasientskade og andre typer ulykkesskader. Bistår i tillegg i saker mot Kontoret for voldsoffererstatning.