Advokat
Telefon: 23 27 27 00
Mobil: 92 49 22 99
Fax: 23 27 27 01

Besøksadresse:
Dronning Eufemias gate 11

Postadresse:
Postboks 2944 Solli
0230 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk

Landkunnskap

Litauen

Tilleggsopplysninger:

I de år jeg har arbeidet som advokat har jeg særlig gitt bistand innen rettslige problemstillinger knyttet til Fast eiendom og IT/Media/Tele. Foruten en omfattende og bred erfaring innen disse fagfelt har jeg god kjennskap til generelle forretningsjuridiske problemstillinger, herunder selskapsrett, virksomhetsoverdragelser, styrearbeid med videre.