Advokat
Telefon: 23 31 59 90
Mobil: 92 49 22 99
Fax: 23 31 59 99

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens plass 4
0158 OSLO

Postadresse:
Postboks 1903 Vika
0124 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk

Landkunnskap

Litauen

Tilleggsopplysninger:

I de år jeg har arbeidet som advokat har jeg særlig gitt bistand innen rettslige problemstillinger knyttet til Fast eiendom og IT/Media/Tele. Foruten en omfattende og bred erfaring innen disse fagfelt har jeg god kjennskap til generelle forretningsjuridiske problemstillinger, herunder selskapsrett, virksomhetsoverdragelser, styrearbeid med videre.