Advokat

Besøksadresse:
Henrik Ibsens gate 90
0255 OSLO

Postadresse:
Henrik Ibsens gate 90
0255 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk

Landkunnskap

Kenya, Rwanda, Tanzania, Uganda

Tilleggsopplysninger:

Advokat Petter Algerøy har bred erfaring fra tvisteløsning innen ulike rettsområder, og har bistått i en rekke saker på forhandlingsstadiet og under sakførsel for domstolene. Petter har et særlig fokus på arbeidsrett, kontraktsforhold, internasjonal rett.

Petter har i lengre perioder bodd i Kampala, Uganda og arbeidet med juridiske problemstillinger knyttet til kommersielle prosjekter i ulike land i Øst-Afrika.