Susanne Azevedo Stirø

Advokatfirma Raugland AS
Advokat
Telefon: 22 99 35 90
Mobil: 92 66 33 15
Fax: 22 99 35 99

Postadresse:
Hausmannsgate 17
0182 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk, Italiensk, Spansk

Tilleggsopplysninger:

Jeg arbeider hovedsakelig med individuell arbeidsrett, så som saker om oppsigelse og avskjed, lønn og feriepenger og arbeidsmiljø. Jeg bistår også regelmessig studenter som er anklaget for fusk eller for ikke å være skikket til studiet sitt.

Jeg er spesielt interessert i utdanningsrett og har inngående kjennskap til reglene om elevers rett til et trygt og godt skolemiljø.

Tidligere har jeg arbeidet som juridisk rådgiver hos NAV Klageinstans, og da hovedsakelig med saker om arbeidsavklaringspenger.