Terje Gerhard Andersen

Advokatfirmaet Helmr AS
Advokat

Besøksadresse:
St. Olavs gate 27
0166 OSLO

Postadresse:
Postboks 1234 Vika
0110 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Arbeider bredt innenfor det arbeidsrettslige område, både på arbeidstaker og arbeidsgiversiden, individuell og kollektiv arbeidsrett. Benyttes jevnlig til kurs og undervisningsoppdrag innenfor arbeidsrett.