Bevilling siden 1991
Telefon: 22 81 45 00
Mobil: 90 09 69 80
Fax: 22 81 45 01

Besøksadresse:
Cort Adelers gate 33
0254 OSLO

Postadresse:
Postboks 1829 Vika
0123 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk, Tysk

Landkunnskap

Sveits, Tyskland, Østerrike

Tilleggsopplysninger:

Bank, finans, forsikring, norsk og internasjonal kontraktsrett, tilvirkningskontrakter, prosedyre, god kjennskap til tysk forretningskultur og juridiske forhold.