Kjersti Gjellesvik

Advokatfirmaet Torstrup AS
Advokat
Telefon: 51 84 47 70
Mobil: 91 30 90 07
Fax: 51 84 47 71

Besøksadresse:
Niels Juels gate 50
4008 STAVANGER

Postadresse:
Niels Juels gate 50
4008 STAVANGER

Språkkunnskap

Dansk, Engelsk, Svensk

Tilleggsopplysninger:

Godkjent mekler ved samlivsbruddav BUFETAT
Godkjent advokatmekler
Godkjent advokat i barnebortføringssaker
av Justisdepartementet
Spesialisert innen for barnesaker - barnefordelingssaker og barnevernssaker fra 1997