Advokat
Telefon: 23111111
Mobil: 97 18 78 10

Postadresse:
Kirkegata 2
4006 STAVANGER

Språkkunnskap

Engelsk

Landkunnskap

USA

Tilleggsopplysninger:

-Kontrakter innen olje- og gassindustrien
-Oppkjøp, virksomhetsoverdragelser, fusjoner/fisjoner, emisjoner mm
-Tvangsinnløsning av minoritetsaksjonærer
-Due diligence
-Styrearbeid
-Mellommansavtaler (agent-, franchise, distribusjonsavtaler)
-Insolvens/restrukturering