Therese Fuglemsmo

Adnor Advokat AS
Advokat
Telefon: 73 99 09 00
Mobil: 47 09 17 94
Fax: 73 99 09 01

Besøksadresse:
Dronningensgt. 9
7011 TRONDHEIM

Postadresse:
Postboks 281 Sentrum
7402 TRONDHEIM

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Therese Fuglemsmo har tidligere arbeidet ved Eierskapsenheten, avdeling lovforvaltning i Trondheim kommune og ved Felles enhet for utlending og forvaltning ved Trøndelag politidistrikt. Hun arbeider i dag som advokat i Adnor Advokat AS med rådgivning og tvisteløsning for privatpersoner og næringslivet innenfor flere rettsområder. Eksempler på fagfelt er selskapsrett, forvaltningsrett, vegtrafikkrett og førerkortsaker, kjøpsrett og inndrivelse av pengekrav.