Advokat

Besøksadresse:
Brattørkaia 17B

Postadresse:
Postboks 1280 Pirsenteret
7462 TRONDHEIM

Språkkunnskap

Engelsk

Landkunnskap

Frankrike, Spania, Storbritannia, Sverige, USA