Advokat

Postadresse:
Halfdan Kjerulfs Gate 4
5017 BERGEN

Språkkunnskap

Engelsk

Landkunnskap

Danmark, Kina, Storbritannia, Sverige

Tilleggsopplysninger:

Forretnings juridisk praksis med vekt på selskapsrett, kontraktsrett, forhandlinger, M&A, forsikring og finans. Rådgiver for både norske og internasjonale selskaper. Klienter innen industri, handel, forsikring og finans. Er styreleder/styremedlem i flere norske selskaper.