Claus H. Isaksen

Harris Advokatfirma AS
Advokat
Bevilling siden 2010
Mobil: 91 61 67 82
Fax: 55302701

Besøksadresse:
Dreggsallmenningen 10/12
5003 BERGEN

Postadresse:
Postboks 4115 Sandviken
5835 BERGEN

Språkkunnskap

Engelsk