Mari Brügger Villanger

Advokatfirmaet Kyrre ANS
Advokat
Bevilling siden 2015
Telefon: 55 36 20 60
Mobil: 97 14 93 60
Fax: 55 36 20 61

Besøksadresse:
Strandgaten 209

Postadresse:
Postboks 1826 Nordnes
5816 BERGEN