Advokat
Telefon: 02316
Mobil: 91 66 22 60

Besøksadresse:
Sandviksbodene 2A

Postadresse:
Postboks 3984 Sandviken
5835 BERGEN

Språkkunnskap

Engelsk

Landkunnskap

Danmark, Nederland, Polen, Storbritannia, Sverige