Advokat
Telefon: 55 30 10 00
Mobil: 41 91 67 17
Fax: 55 30 10 01

Besøksadresse:
Nygårdsgaten 95
5008 BERGEN

Postadresse:
Nygårdsgaten 95
5008 BERGEN

Språkkunnskap

Dansk, Engelsk, Svensk, Tysk

Landkunnskap

Danmark, Nederland, Spania, Storbritannia, Sverige, USA

Tilleggsopplysninger:

Internprising i konsern