Advokat
Bevilling siden 1999
Telefon: 32 25 55 00
Mobil: 90 58 55 44
Fax: 32 25 55 01

Besøksadresse:
Nedre Storgate 19
3015 DRAMMEN

Postadresse:
Postboks 294 Bragernes
3001 DRAMMEN

Språkkunnskap

Engelsk