Boligsalg – risiko ved manglende opplysninger

Avhendingsloven gir boligselgere en meget streng og omfattende opplysningsplikt. Plikten til å gi informasjon gjelder både overfor kjøperen og overfor forsikringsselskapet hvis man tegner eierskifteforsikring. De aller fleste forsikringsselskaper fraskriver seg et hvert ansvar overfor selgeren i situasjoner der selgeren ikke har gitt full informasjon.

Hvis selger, megler eller en annen representant for selger gir gale opplysninger, og disse opplysningene fører til at salgssummen blir høyere enn den ellers ville ha blitt, kan kjøper i visse tilfelle heve kjøpet eller ha krav på tilbakebetaling av deler av kjøpesummen.

Fem bud for boligselgere ved boligsalg

Første bud for å overholde opplysningsplikten er å gi fullstendig informasjon om alle forhold som kan tenkes å være viktige for kjøperen. Dette fordi det kan være vanskelig forut for kjøpet å fastslå hva  som må regnes som vesentlig informasjon for kjøper.

Andre bud er at all informasjon i salgsoppgaven og eventuelle tilleggsdokumenter må være korrekt. Unøyaktige eller feilaktige opplysninger kan få store konsekvenser hvis kjøperen mener forholdene er vesentlige.

Tredje bud er å opplyse om alle feil og mangler, og også opplyse om forhold som kan føre til at det oppstår feil. Hvis du for eksempel har pusset opp badet selv, laget badstue uten hjelp fra håndverkere eller gjort andre endringer som kan medføre en risiko for feil eller mangler, bør du informere kjøperen.

Fjerde bud er å gi fullstendige og korrekte svar på kjøperens spørsmål. Svar gjerne skriftlig, slik at du kan dokumentere hvilken informasjon du ga.

Femte bud er å inkludere alle forhold du er usikker på. Hvis du for eksempel har hatt problemer med et tett sluk oftere enn hva som kan regnes som normalt, bør du fortelle kjøperen dette. 

Eiendomsmegler og takstmann har en selvstendig plikt til å gi riktige opplysninger om eiendommen. Dette innebærer at de også skal informere om feil og mangler de kjenner til. 

Gjennomgang rom for rom

Advokater anbefaler boligselgere å gjennomgå boligen rom for rom, og fylle ut et egenopplysningsskjema du får hos eiendomsmegler eller advokat. Utgangspunktet for gjennomgangen bør være at det er bedre å ta med et punkt for mye enn et punkt for lite.

Advokater anbefaler også boligselgere å sørge for at kjøperen får en grundig visning, kombinert med informasjon om alle forhold ved boligen.

Hvis kjøperen reklamerer, er det viktig å reagere raskt. Kjøpere som finner feil eller mangler, har plikt til å gi selgeren mulighet til å rette feilen innen rimelig tid. Hvis selgeren ikke retter feilen eller mangelen, kan kjøperen ha krav på prisavslag eller erstatning.

Du finner advokater med kompetanse på kjøp og salg av bolig på «Finn advokat».

Del denne artikkelen: