Forsikringsoppgjør- gratis behandling i Finansklagenemnda – forsikringsoppgjør

Oppdatert: 22.05.2017 Emner: , ,

Finansklagenemnda behandler saker om forståelsen av forsikringsvilkår eller lovgivning av betydning for forsikringstakers rettigheter. Finansklagenemnda er opprettet av Forbrukerrådet, Næringslivets Hovedorganisasjon og Norges Forsikringsforbund. Nemnden har fem medlemmer.

Frist på seks måneder ved forsikringsoppgjør

Fristen for å kreve nemndbehandling er seks måneder regnet fra det tidspunkt du mottar et avslag eller et tilbud fra forsikringsselskapet. Forsikringsselskapet skal alltid informere kunden om muligheten for å bringe saken inn for Finansklagenemnda, og hvilke frister som gjelder. Dersom forsikringsselskapet ikke har gitt informasjon om denne klagemuligheten, kan det være grunnlag for å klage til nemnden selv om fristen på seks måneder er utløpt. Behandling i Finansklagenemnda er gratis.

Alternativ til domstolene ved forsikringsoppgjør

Nemndbehandlingen er et alternativ til å bringe en tvist om et forsikringsoppgjør inn for domstolene. Behandling i nemnden er spesielt aktuelt i saker der faktagrunnlaget er relativt klart og diskusjonen gjelder et begrenset erstatningsbeløp. Behandlingen i nemnden er skriftlig, noe som betyr at grunnlaget for kravet må egne seg for skriftlig fremstilling.

Saksbehandlingstiden varierer med hvor kompleks saken er, men du må regne med at det tar tid før du får en avgjørelse. Det er ikke uvanlig med en saksbehandlingstid på to år. Saken kan ikke bringes inn for rettsvesenet når den er til behandling i Finansklagenemnda. Foreldelsesfristen fryses mens nemnda behandler saken.

Alternativet til nemndbehandling er domstolsbehandling. Dette er mest aktuelt i saker der det er strid om faktagrunnlag, og/eller saker der det står om et betydelig erstatningsbeløp.

Avgjørelsen er ikke bindende ved forsikringsoppgjør

Finansklagenemndas uttalelser er ikke bindende for partene. I de fleste tilfeller slår begge parter seg til ro med nemndens avgjørelser, men i den senere tiden har det vært flere eksempler på at forsikringsselskapene ikke uten videre følger nemndas vedtak. Hvis du får medhold i Finansklagenemnda, og forsikringsselskapet ikke aksepterer avgjørelsen, har du normalt en god sak dersom du bestemmer deg for å ta saken videre til domstolene.

Du finner advokater med kompetanse på forsikringsoppgjør på «Finn advokat».

Del denne artikkelen: