Nabokonflikt – hogst av trær hos naboen

Oppdatert: 23.05.2017 Emner: ,

Innhold

Uten å spørre eller varsle Hans og Anne beskar Erik 11 trær og kuttet et tre ved roten. Hans begrunnelse var at solen forsvant fra eiendommen hans klokken 16.00 om ettermiddagen, og at dette var en urimelig og unødig skade på hans eiendom. Erik hevdet dessuten at trærne ikke var nødvendige for å skjerme Hans og Annes eiendom mot støy, vind eller innsyn, og at beskjæringen av trærne ikke reduserte markedsverdien av Hans og Annes eiendom.

Erik påstod også at han ikke kjente til grannelovas bestemmelser om at naboene skal varsles på forhånd. Dessuten mente han at han uansett hadde rett til å beskjære og fjerne trærne, og at manglende varsling derfor ikke kunne tillegges vekt.

Hans og Anne påpekte at trærne hadde vært avgjørende for plasseringen av deres hytte. Plasseringen var valgt for at trærne skulle stå som en krans rundt hytta. I tillegg var de opptatt av kulturlandskap. Etter Hans og Annes mening hadde trærne stor betydning for fuglelivet og vegetasjonen rundt hytta, og skjermet i tillegg for vind, støy og innsyn. De bestred også at trærne skygget for naboens kveldssol.

Saken var først oppe i tingretten, der Erik ble dømt til å betale Hans og Anne 70.000 kroner i erstatning. Erik anket til lagmannsretten, som økte erstatningsbeløpet til 100.000 kroner.

Lagmannsretten la til grunn at Erik fjernet trærne fordi de skygget for kveldsolen på hans eiendom, og at mangelen på kveldsol var en ulempe for ham. Men retten fastslo også at denne ulempen ikke var tilstrekkelig for å kreve tiltak etter grannelova. Ulempen må i tillegg være «urimelig», og retten mente at det ikke var godt nok dokumentert at ulempen i dette tilfellet var «urimelig». Retten la stor vekt på at Erik, ved å beskjære og hugge trær uten varsel, hadde satt seg i en situasjon der det var vanskelig å dokumentere om et eller flere av trærne var til urimelig ulempe for ham.

Du finner advokater med kompetanse på nabokonflikter på «Finn advokat».

Del denne artikkelen: