Adoptere nevø fra Afrika

Publisert: 11.11.2022

Jeg er gift og min kone er afrikansk. Hun har nå også norsk statsborgerskap. Vi ønsker å ta over foreldreansvaret til hennes nevø, som bor i Afrika. Far (min svoger) og mor til barnet ønsker også at vi tar over foreldreansvaret da de ikke er i stand til å ta vare på gutten. Jeg har forstått at adopsjon av familiemedlem fra utlandet er veldig vanskelig. Advokat i Afrika anbefaler at vi overtar foreldreansvaret i Angola og deretter bringer ham til Norge. Adopsjon kommer senere. Er dette mulig?

Svar:

Generelt er det mulig å adoptere barn fra utlandet, hvis man har en nær tilknytning til landet man vil adoptere fra og om adopsjonen er til barnets beste.

Dersom man ønsker å adoptere et barn man kjenner fra før, må man ha en nær tilknytning til barnet og barnets nære familie. Dere vil ikke få adoptert et barn som har trygge omsorgspersoner i hjemlandet, selv om dere mener at barnet vil få bedre fremtidsutsikter i Norge.

Det er veldig konkrete vurderinger som gjøres i saker om adopsjon. Du må derfor søke direkte til BUFETAT, som også vil kunne gi dere konkrete råd i deres situasjon.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: