Adoptere voksent bonusbarn

Publisert: 16.05.2023

Jeg er samboer og har vært det i 33 år. Hun hadde 2 barn fra før da vi møttes, 2 år og 6 år. Faren til barna var død. Saken er at "gutten", som nå er 35 år, har spurt om jeg ønsker å adoptere ham. Og det er for så vidt greit nok, men begge to har jo vært "mine" barn hele tiden. Men vi har også en datter felles 29 år. Juridisk: Vil hans søster da bli halvsøster og hans halvsøster bli søster? Og vil hans datter bli mitt juridiske barnebarn? Og hva med arverett? Burde jeg kanskje adoptere begge??

Svar:

Hvis du adopterer et barn, så vil det barnet få samme rettigheter etter deg som dine biologiske barn har. De vil ha lik rett til arv blant annet, og deres barnebarn vil juridisk sett være dine barnebarn, med samme arverett som de ville hatt om de var dine, biologisk sett.

Om du kun adopterer den ene av de to barna til samboeren din, er det kun dette barnet som får juridiske rettigheter i forhold til deg. Det kan skape en skjevhet som kan gi grobunn til konflikt. Det kan derfor være lurt å gå i dialog med begge barna om konsekvensene av adopsjon, og undersøke om det er noe de begge ønsker. Det er også mulig å gjøre testamentariske disposisjoner, om kun den ene ønsker å bli adoptert, for å sørge for en likere fordeling av arv, om det er et ønske fra din side å likebehandle barna.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: