Advokatens rolle

Publisert: 21.09.2023
Emneord:

Kan en advokat være venn av klient? Vil ikke det bli partisk? Kan advokater sende brev med «advarsel» for sin klient?

Svar:

En advokats rolle er å fremme rett og hindre urett. I forholdet til klienten så plikter man etter beste evne å ivareta klientens interesser. Advokatens rolle er å være en partsrepresentant, så sånn sett vil advokater alltid være partiske, da de er engasjert til å bistå den ene parten i en konflikt. Derfor vil det ikke være snakk om noen habilitetsproblematikk for en advokat, om den har en vennskapsrelasjon til klienten sin i forkant. Ofte vil advokater også representere de samme klientene over lang tid, slik at det etableres en relasjon til klienten. Dette er heller ikke i veien for videre representasjon.

Om advokaten har en rolle overfor den andre parten derimot, så vil det kunne føre til en habilitetskonflikt som gjør at advokaten ikke kan påta seg oppdraget, eller må fratre oppdraget.

Når det gjelder spørsmålet om en advokat kan sende et "advarsel" brev, så er det vanlig for advokater å sende brev med krav, og varsle om rettslige skritt om kravet ikke etterkommes fra den andre parten. Dette er et lovlig virkemiddel, og også et krav som tvisteloven stiller opp, før man eventuelt kan ta rettslige skritt i en sak. Det kan oppleves ubehagelig å få et slikt varsel, men så lenge det ikke innebærer for eksempel en ulovlig trussel, så er dette et helt vanlig og lovlig virkemiddel.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: