Arbeide i utlandet som uføretrygdet

Publisert: 29.09.2022

Etter mange år som medlem av Folketrygden, blitt ufør, flyttet permanent til et EU-land, der helsen nå tillater noe arbeid der. Må vel da skatte både til Norge og dette landet. Hvilke regler gjelder?

Svar:

I utgangspunktet skal du betale skatt der du bor. Før eventuell flytting kan du be NAV vurdere om du kan ta med deg uføretrygden ved flytting, eller om den vil bli redusert. Hvis du arbeider der, vil dette kunne ha innvirkning på vurderingen av uføregraden din som igjen kan gi deg redusert uførepensjon.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: