Arv av eiendom i USA

Publisert: 28.06.2023

Min mor er er 93 år og bor på sykehjem. Hun har ikke skiftet etter min far som døde i 2007. Da eide de en enebolig i Norge og en verdifull eiendom i USA. Huset i Norge er nå solgt, men problemet er eiendommen i USA. Vi er 5 søsken, der den ene er bosatt i USA. Min bror og jeg har forlangt at eiendommen skal selges nå mens mor lever, men vår bror i USA er uenig. Han har tidligere klart å få eiendommen overført til til seg vederlagsfritt, men det ble omgjort via Forliksrådet. Hva kan vi gjøre her?

Svar:

Det er ingen av dere som kan forlange salg eller bestemme over eiendommen som mor eier. Det er mor som må bestemme om eiendommen skal selges eller ikke. Om hun ikke er i stand til det, bør det vurderes å få oppnevnt verge. Men, trolig vil ikke verge i Norge gjøre noe med et salg i USA. Dette i følge norske regler. Jeg anbefaler at dere bør kontakte advokat i delstaten i USA eiendommen befinner seg for å sjekke om det er noe som kan gjøres.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: