Arv over landegrensene

Innhold

Arvinger i Tyrkia

16. feb 2022 · spørsmål

Jeg har ingen familie i Norge. Familien min bor i Tyrkia. Det er umulig at de får visum til Norge. Spørsmålet mitt er: Hvis jeg dør, hvem arver meg da? Jeg eier en leilighet og har en del penger i aksjer og banken.

Les mer

Selge arvet eiendom i utlandet

05. nov 2021 · spørsmål

Min far som er over 90 år eier en part i en eiendom i utlandet. Vi er tre brødre som vil arve dette, men jeg ønsker ikke å bli deleier (store vedlikeholdskostnader). Mitt ønske er at mine brødre kjøper meg ut. Hvordan kan dette la seg løse rent praktisk i forhold til arv og skatt?

Les mer

Arv fra utlandet

02. sep 2021 · spørsmål

Min mor døde nylig i Finland. Vi er bare søsteren min, som bor i Finland og jeg som bor i Norge som arver henne. Jeg er fortsatt finsk statsborger, men har bodd her i Norge nesten 30 år. Skal jeg betale arveskatt til Finland eller Norge? Ikke begge steder vel?

Les mer

Arv etter far bosatt i Sverige

12. aug 2021 · spørsmål

Min far bodde de siste 23 årene av sitt liv i Sverige. Han har skrevet testamente og alt går til hans kone gjennom de 25 siste år. Kan hun arve alt? Har vi mulighet til å komme med noe om at huset hun arver kan hun bo så lenge hun lever, men at deler av salg/ved hennes død bør vi barna hans arve deler av det? Hans fru har et barn fra annet ekteskap.

Les mer

Sikre arv til utlandet

27. okt 2020 · spørsmål

I live alone in Norway. I am not married and I do not have any kids. My parents and siblings are living in Egypt my home country. I have some assets and belongings in addition to my owned flat. My question is how to ensure that in case of my death that my parents (if they are alive) or my siblings (if my parents are not alive) will get all my stuff, my properties, my flat, everything I own here in Norway, etc.?

Les mer

Arv fra USA

15. sep 2020 · spørsmål

Jeg skal motta arvepenger fra USA. Jeg lurer på hva mitt ansvar er når det gjelder skatter og formelle erklæringer. Skatteetaten sa at hvis jeg mottar arv fra utlandet, må jeg informere om dette på selvangivelsen (hvis verdien er over 100 000 kroner).

1. De informerte meg om at arv i utgangspunktet ikke er skattepliktig. Gjelder dette arv fra utlandet?

2. Er det noe annet jeg bør vurdere også?

3. Er det en øvre grense da det er en nedre grense på 100 000 kroner?

Les mer