Arv etter barnløs onkel

Publisert: 28.06.2023
Emneord: ,

Min far var en av fire brødre, de er alle døde nå. To av brødrene hadde ikke barn. Nå er også mine inngifte tanter til disse to brødrene døde. Kan min fetter arve alt fra denne ene broren til min og hans far? Vi har aldri sett ett testament, men kan min avdøde onkel og inngifte tante ha skrevet at alt skal tilfalle min fetter? Og er dette juridisk riktig?

Svar:

Det er kun livsarvinger (barn) og ektefeller som har en lovfestet rett til arv. Så om onkel og hans ektefelle var barnløse, kan de i testament fritt bestemme hvem som skal arve dem.

Om det ikke var skrevet testament, og inngiftet tante satt i uskiftet bo etter avdød onkel, vil boet anses å tilhøre en halvpart av hver av de døde ektefellene. Den ene halvparten går til slektsarvingene etter inngiftet tante, den andre til sliktsarvingene etter din onkel. Det vil være hans nevøer/nieser som er slektsarvingene etter han.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: