Arv etter russisk statsborger

Publisert: 11.01.2023

Jeg hadde en russisk venninne som omkom i fjor høst. Hun var norsk statsborger, men bodde alene her i Norge. Jeg skriver til dere på vegne av familien. Det er ikke mulig å overføre hennes pensjon, forsikring og oppsparte midler til Russland (mor og søster) så jeg lurer på om dere kunne hjelpe å finne en advokat med klientkonto som kunne passe på pengene mens familien prøver å finne alternative løsninger (åpne konto i et annet land).

Svar:

Advokater skal ha klientkonto, og når man bistår med arveoppgjør, er det vanlig å lage egne bokontoer for arveoppgjøret.

Det kan være en mulighet i denne saken å begjære offentlig skifte, men da bør det være verdier av en viss størrelse.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: