Arv fra onkel

Publisert: 23.06.2022

Onkel skrevet testament, enslig, ingen barn, heller ikke søsken i live når testament skrives. En av arvingene, som alle er nevøer/nieser av avdøde, får hytte med innbo og ingenting mer, alt annet skal fordeles likt mellom mine andre arvinger. Er det da å forstå som likt mellom de øvrige (4 stk), eller vil fordelingen bli som etter søsken (3 stk), dvs at 2 av nevøene må dele, eller blir det likt på alle 4?

Svar:

Her er det ordlyden i testamentet som blir det førende. Dersom det står at alle skal arve likt, så blir det en lik fordeling, uavhengig av antall søsken. Hadde man skullet følge loven ville det gått etter antall "grener", slik at nevøene du henviser til måtte ha delt sin andel.

Med vennlig hilsen, advokat Espen Lång

Del denne artikkelen: