Barn får ikke fortelle hva som skjer hos mor

Publisert: 03.02.2023

Sønn (8) har fått beskjed av mor om at jeg (stemor) og far ikke har noe med hva som skjer hos mor. Dette er barnet veldig iherdig på å fortelle oss selv om vi spør "har du det bra hos mamma? Hva har dere gjort i helgen?" Sønnen mener at han kan gjøre som han vil hos mor uansett situasjon, og mor virker ikke til å ta tak i noe, dette for å slippe å krangle. Dette har pågått siden mor og far gikk fra hverandre for 4 år siden. Er dette lov? Er det riktig? Hva kan man gjøre?

Svar:

Det er ikke ulovlig for foreldre å oppfordrer barna sine til å ikke fortelle hva de gjør når de er hos seg til den andre. Det handler ofte om tilliten og relasjonen mellom foreldrene. Selv om det ikke er ulovlig, er det ofte ikke bra for barnet, som blir involvert i foreldrenes konflikt på en uheldig måte, samtidig som den opplever å bo i to atskilte verdener, hvor foreldrene ikke har noen oversikt over hva som skjer hos den andre. Det kan også hende det er vanskelig for barnet å føle at det ikke kan fortelle hva den har opplevd, på godt og vondt, hos den andre forelderen. Mange barn velger da bare å fortelle det negative den opplever, av lojalitet til den andre forelderen, som igjen kan bidra til mer foreldrekonflikt. Å stå fastlåst i en slik situasjon over tid kan være en belastning for barnet. Jeg vil råde foreldrene til å søke råd fra familievernkontoret, de kan bistå både med veiledning av foreldrene, og det finnes også gode kurs foreldrene kan ta for å bedre samarbeidet dem i mellom.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: