Barnløs enke vil gi bort pengegaver

Publisert: 22.09.2022
Emneord: ,

Min venninne er enke og bor i egen bolig, ingen barn. Foreldre er døde for mange år siden og i fjor døde hennes eneste søster, hun tegnet etter dette testamente og fremtidsfullmakt. Hennes nærmest arvinger er 4 nieser + 1 nevø. Likvide midler skal deles likt mellom nieser/nevø. Men i ettertid ønsker hun å begunstige 3 av disse økonomisk i form av pengegave. I fremtidsfullmakten er ordlyden «alle utdelinger skal være i henhold til testamentet». Er hun bundet av dette og må til advokat på nytt?

Svar:

Så lenge fremtidsfullmakten ikke er trådt i kraft, kan hun fritt endre testamentet sitt.

Hun kan også fritt gi bort pengegaver mens hun lever.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: