Begynne i ny jobb før oppsigelsestiden har gått ut

Publisert: 20.04.2023

Hvis en person er i ulønnet utdanningspermisjon fra en fast stilling, og bestemmer å avbryte utdanningen for å si opp og takke ja til en ny stilling. Når har man lov å begynne i den nye stillingen? Må man vente ut oppsigelsestiden selv om i praksis man er "ledig", eller kan man begynne med en gang? Til vanlig er det jo mulig å avtale kortere oppsigelsestid, gjelder dette også under ulønnet permisjon? Regner med at i praksis det er ikke grunn til å ikke kunne avtale mye kortere oppsigelstid.

Svar:

Utgangspunktet er at arbeidsforholdet består inntil oppsigelsestiden er utløpt. Ved oppsigelse i permisjon fra arbeidstaker, løper oppsigelsestiden fra og med måneden etter at oppsigelsen ble mottatt av arbeidsgiver. Samtidig er det også avtalefrihet. Hvis begge parter er enige om det, er det ikke noe i veien for å avtale at arbeidsforholdet opphører umiddelbart.

Med vennlig hilsen, advokat Torbjørn Evjenth

Del denne artikkelen: