Beregnet gevinstskatt på salg av sekundærbolig

Publisert: 27.06.2022

Ved salg av sekundærbolig, der eierbrøken mellom to hjemmelshavere ikke gjenspeiler fordeling av innskutt egenkapital: Hva beregnes det gevinstskatt av ved salget? Holder det med internkontrakt, som viser det riktige bilde av eierfordelingen? Eller skattes man av eierbrøken i grunnboka?

Svar:

I utgangspunktet så legges grunnboken til grunn for beregning av skatt.

Om begge parter som er hjemmelshavere redegjør for et annet eierforhold enn det som grunnboken tilsier så ser jeg ikke noe i veien for at dette må kunne legges til grunn av skatteetaten.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: