Blir ektemann medeier i arvet hus?

Publisert: 26.10.2023

Jeg skal arve huset etter foreldrene mine når de går bort. Det jeg lurer på er om dette blir felleseie med mannen eller om dette blir bare mitt? Foreldrene mener at dette blir felles, men jeg mener å ha lest noe annet. Hvem har rett?

Svar:

Her er det viktig å ha begrepene klart for seg.

Du blir eier av det du arver. Du blir eneeier av dette. Det at man er gift, endrer ikke noe på eierskap eller rådighet over egne eierandeler eller det man får eller arver av andre. Din mann blir altså ikke eier sammen med deg av hus som du arver.

Men: Ved deling mellom deg og din mann (død eller skilsmisse), skal imidlertid verdiene i utgangspunktet likedeles som felleseie. MEN: selv om det du arver er felleseie, kan du kreve skjevdeling, det vil si at verdien av arven holdes utenfor deling. Det forutsetter at den er i behold.

Motsetningsvis er særeie verdier som ikke deles. Særeie skal i sin helhet holdes utenfor deling med din ektefelle. Dine foreldre kan bestemme i testament at huset du arver skal være ditt særeie.

Kortversjon: du blir eier, huset er felleseie, men du kan kreve skjevdeling ved deling.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: