Bør en person som er under vergemål ha en fremtidsfullmakt?

Publisert: 25.03.2024

Bør en person som er under vergemål ha en fremtidsfullmakt?

Svar:

Dersom en person er under vergemål så vil vergemålet i utgangspunktet bestå frem til vedkommende går bort. Det vil dermed være vergen som ivaretar vedkommende sine interesser på samme måte som den som får en fremtidsfullmakt. Behovet for en fremtidsfullmakt er dermed ikke så stort. Dersom vedkommende er samtykkekompetent kan han/hun imidlertid gi retningslinjer for videre forvaltning/avgjørelser som eventuelt faller utenfor vergefullmakten, eller eventuelt legge fremtidige instrukser for vergen i en fremtidsfullmakt, men dette er neppe særlig praktisk.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: