Bruktbilselger informerte ikke om motorskader

Publisert: 17.03.2023

Kjøpte bil av selger, men selger informerte meg ikke om at bilen hadde problemer eller lignende. Bilen streiket dag to under mitt eie. Kan jeg få noe tilbake får motorskadene selgeren ikke fortalte meg om?

Svar:

Det kan hende du har et krav mot selger (som jeg antar en privatperson og ikke en profesjonell forretning) for motorskadene, men det vil avhenge av avtalen dere har inngått og bilens tilstand da du kjøpte den. Som kjøper har du en undersøkelsesplikt etter kjøpsloven § 20, og mangler som du burde ha oppdaget ved en normal undersøkelse forut for kjøpet kan du ikke gjøre gjeldende overfor selger. Hvis det er tale om en eldre bruktbil, kan det være påregnelig at det vil oppstå problemer som du som kjøper overtar risikoen for ved å overta bilen.

Hvis det ikke var påregnelig at bilen kunne få problemer, vil motorproblemet kunne anses som en mangel, som gir deg rett til å kunne kreve retting fra selger eller prisavslag hvis selger ikke vil rette forholdet. Ved retting og prisavslag kan det bli tatt høyde for at bilen blir oppgradert sammenlignet med det du kjøpte, og at du må bære noe av kostnadene for rettingen eller prisavslaget selv fordi du får en høyere standard enn det du opprinnelig kjøpte.

Uansett er det viktig at du gir beskjed til selger kort tid etter at problemet oppstod. Hvis du ikke gir beskjed innen rimelig tid (vanligvis innen to uker fra du burde ha oppdaget problemet ved kjøp fra privatpersoner), kan du miste ethvert krav som du har mot selgeren.

Del denne artikkelen: