Mangler ved bruktbil

Publisert: 16.01.2023

For 2 år siden kjøpte jeg en bil via merkeforhandler. Bilen ble levert godkjent og med fullstendig servicehefte. Brått fikk jeg motorstans, uten noen form for varsling om det. Viste seg at AC-reim var røket. Tok kontakt med forhandler for 2 mnd siden, og la fram ønske om reparasjon. Dette grunnet reimen skulle vært skiftet samtidig med registerreim, etter bilens og merkes intervall. Dette var ikke blitt gjort, noe de var enig i. De vil ikke ta denne kostnaden på seg. Hva gjør jeg?

Svar:

Du kan få saken nærmere vurdert av advokat, dette er en konkret vurdering bla. ut fra bilens alder og om evt. tidligere verksted har gjort en feil osv. Det er umulig å si om selger har noe ansvar her, men det fremstår lite trolig. Alt avhenger av bilens tilstand og alder og kjøpspris m.m

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: