Datter ønsker å gå på skole i utlandet

Publisert: 17.02.2022

Min datter er 10 år. Hun har foreldre som har delt ansvar og botid. Hun har ønsker som hun vil ta opp med advokat da hun føler moren står i veien for hennes ønske om å gå på skole i utlandet. Hun føler at hun ikke får stimuli gode nok på skolen. Hun trenger hjelp fra person utenom familien. Hun har ingen tiltro til barnevernet.

Svar:

Dette er et spørsmål som foreldrene må avklare seg i mellom, eventuelt ved hjelp av rettsvesenet om de ikke klarer å bli enige. Så lenge begge foreldre har del i foreldreansvaret kreves samtykke fra begge for at et barn skal bosette seg i utlandet. Om mor ikke vil gi slikt samtykke, bør foreldrene søke mekling på familievernkontoret. Familievernkontoret kan også innkalle barnet til samtale, slik at hennes stemme blir hørt der.

Om foreldrene ikke blir enige kan den som ønsker å flytte utenlands sammen med barnet anlegge sak for tingretten. I de fleste slike saker blir det oppnevnt en sakkyndig psykolog, som gjennomfører samtaler med foreldre og barn for å kartlegge saken. Det vil så bli avholdt møter i retten hvor man forsøker å mekle frem en avtale mellom foreldrene. Om foreldrene ikke blir enig i disse møtene, kan man gjennomføre en rettssak hvor dommeren bestemmer om barnet skal få flytte utenlands eller ikke.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: