Datter ønsker ikke å arve gjeld etter far

Publisert: 14.10.2022

Min datter mistet sin far. Hun er eneste arving og har 2 mindreårige barn. Avdøde eide leilighet i sameie, ellers lite eiendeler av verdi. Ser ut til at det kan bli mer gjeld enn verdier i boet. Har lite lyst til privat skifte av boet, siden hun da må stå ansvarlig for gjeld. Kan hun frasi seg arv og gjeld slik at dette går videre til mindreårige barn? Må da barna ha verge som tar seg av evt skifte av boet? Hvis offentlig skifte, blir hun fortsatt ansvarlig for gjeld, evt får utbetalt overskudd?

Svar:

Man er aldri forpliktet til å motta arv.

Hvis det er mer gjeld enn verdier, så anbefaler jeg ikke å overta til privat skifte. Det har de heller ingen hensikt å kreve offentlig skifte, for da må hun stå ansvarlig for boets kostnader til skiftebehandling og stille sikkerhet for dette.

Det kan lønne seg å få en begrenset fullmakt kun for å håndtere dødsboet. Det kan likevel være vanskelig når det er fast eiendom involvert.

Om hun frasier seg arv, vil de mindreårige barna bli arvinger. Men verge for disse bør jo da heller ikke påta seg noe arveansvar for disse barna.

Hun bør i hvert fall starte med å få en fullmakt fra tingretten til å kun innhente opplysninger om avdøde/boets verdier og gjeld, slik at det er en oversikt over dette før det tas noen beslutning.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: