Avkall på arv

Innhold

Ønsker å frasi meg arv

08. nov 2023 · spørsmål

Jeg er enslig uten barn og vurderer å frasi meg arv etter mine foreldre. De har formue, ikke gjeld. Mine to søsken har familie og barn. Hvor offisielt må jeg gjøre dette, bør jeg skrive et dokument vha. advokat og hvordan kan jeg informere søsken?

Les mer

Kan man takke nei til farsarv uten å miste arv fra farmor?

26. okt 2023 · spørsmål

Jeg og min søster mistet vår far nylig. Han hadde svært høy gjeld og ingen formue. Vi ønsker derfor å ikke ta imot arven. Min fars mor (farmor) lever fortsatt og hun har noe formue og ingen gjeld. - Dersom jeg og min søster takker nei til min fars gjeld nå vil vi da også automatisk ikke ha rett på arven etter farmor når den tid kommer?

Les mer

Kan arvinger begjære tvangssalg av eiendom?

26. okt 2023 · spørsmål

Kan arvinger, som ikke har påtatt seg et privat skifte av boet og ikke ønsker offentlig skifte, selge eiendommen i boet for å innfri forpliktelsene (lån med pant + øvrige krav). Eller må boligen stå til forfall inntil noen av kreditorene begjærer tvangssalg? Kan eventuelt arvingene begjære tvangssalg av eiendommen? Arvingene har nemlig et tinglyst krav på deler av salgssummen.

Les mer

Kan jeg gi avkall på hele arven?

24. mar 2023 · spørsmål

Kan jeg gi avkall på hele arven selv om jeg har et barn under 18 år?

Les mer

Redd for at barna arver gjeld fra farmor

31. jan 2023 · spørsmål

Min datter sin samboer er død og de har 3 barn i alder 9-18 år. Deres farmor er skilt og vært i et nytt samboerforhold. Samboeren hennes er nå død. Farmoren leter nå etter ny bolig - leie eller kjøp. Farmoren er midt i 70-årene og er ubemidlet. Situasjonen hennes er vanskelig og på vegne av barnebarna er jeg redd for at de vil sitte med utgifter og gjeld ved hennes død. Hvordan er situasjonen og muligheten for at barnebarna frasier seg sin arv i forhold til farmoren?

Les mer

Frasi seg arv pga gjeld

14. nov 2022 · spørsmål

Er det mulig og overføre sin andel av morsarven til sin sønn eller svigerdatter? Slik at den person overtar min rettighet til arven? Hvis det er mulig så kan ikke, en kreditor ta beslag i arv (bolig som skal selges).

Les mer

Datter ønsker ikke å arve gjeld etter far

14. okt 2022 · spørsmål

Min datter mistet sin far. Hun er eneste arving og har 2 mindreårige barn. Avdøde eide leilighet i sameie, ellers lite eiendeler av verdi. Ser ut til at det kan bli mer gjeld enn verdier i boet. Har lite lyst til privat skifte av boet, siden hun da må stå ansvarlig for gjeld. Kan hun frasi seg arv og gjeld slik at dette går videre til mindreårige barn? Må da barna ha verge som tar seg av evt skifte av boet? Hvis offentlig skifte, blir hun fortsatt ansvarlig for gjeld, evt får utbetalt overskudd?

Les mer

Hvem arver når far frasa seg farsarven?

05. okt 2022 · spørsmål

En slektning sa fra seg farsarv da faren døde og hadde gjeld. Moren til avdøde (det vil si farmoren til min slektning) levde på det tidspunktet, men døde nå. Får da min slektning arven etter farmoren selv om han har fraskrevet seg farsarven?

Les mer

Ønsker å frasi seg arven til fordel for broren

22. sep 2022 · spørsmål

Jeg og min bror arver litt verdier fra vår mor. Jeg ønsker at min bror skal overta alt av verdi og ønsker og fraskrive meg min arv. Jeg har 3 voksne barn selv som er voksne, må disse også fraskrive seg denne arven for at min bror skal kunne overta alt?

Les mer

Ønsker å avslå arv fra onkel

20. sep 2022 · spørsmål

Min onkel har ingen livsarvinger. I testamentet ønsker han å fordele arven sin på meg og flere slektninger og venner. Han eier et hus, men ønsker ikke at dette skal selges etter sin død (Han vil at noen venner skal få fortsette å bo der.) Han har foreslått et styre bestående av meg og to andre arvinger, som skal sørge for utleie m.m. Jeg er usikker om jeg orker dette ansvaret. Spørsmålet er hvordan man avslår arv? Jeg har selv to mindreårige barn, kan jeg avslå avslå arv på vegne av disse også?

Les mer

Mor ønsker ikke lenger å eie arvet hus

09. aug 2022 · spørsmål

Min mor og hennes 5 søsken arvet huset etter sine foreldre for ca 15 år siden. Hennes eldste bror bodde delvis i huset i noen år, men ingen har bodd der de siste 10-12 årene. Huset forfaller mer og mer og er ikke lenger beboelig. Huset er fremdeles (veldig) fullt av min onkels eiendeler, og han ønsker ikke å gjøre noe med dette. Vi regner med at det kan komme kostnader etter hvert (for opprydding eller fjerning av huset), og min mor ønsker nå å frasi seg sin del av arven. Hva kan hun gjøre?

Les mer

Rydde opp i dødsbo etter avkall på arv

09. aug 2022 · spørsmål

Et familiemedlem døde og etterlater seg mer gjeld enn verdier, slik at jeg avslår arv til tingretten. Det er fortsatt ønskelig å selv rydde ut av familiemedlemmets leide leilighet. Har jeg lov til å ta meg inn i leiligheten for å rydde og vaske når arv er avslått? Og hvem kontakter jeg eventuelt for å avklare dette?

Les mer

Vil ikke arve fars gjeld

16. feb 2022 · spørsmål

Far har gått bort og jeg lurer på hvordan man fraskriver seg ansvaret for arv, da han har mer gjeld enn verdier. Kan nevnes at vi er 4 søsken/barn, og at far ikke eide noe bolig e.l, han leide. Ingen av oss barn ønsker noe ansvar for hans gjeld. Hvordan går man frem? Og må alle oss barn gjøre noe, eller er det nok at en av oss ordner dette?

Les mer

Ønsker ikke å arve gjeld

30. sep 2021 · spørsmål

Min bror døde og hans barn er da arvinger, men det er mer gjeld enn formue og de ønsker da ikke å arve ha. Hvordan melder man tingretten finnes det et skjema? Han hadde fast eiendom. Kan man bruke paragraf 80?

Les mer

Hva skjer med brors arv?

16. aug 2021 · spørsmål

Min bror døde i fjor og hans to barn sa ifra seg arv etter han. Hva skjer da med fremtidig arv? Vår mor er fremdeles i live. Når hun dør, vil min brors barn være arveberettiget når de tidligere har frasagt seg farsarv? Og om de er arveberettiget kan kan dette omgås ved testamente?

Les mer

Arv etter far med mye gjeld

18. jun 2021 · spørsmål

Min far døde brått og det viser seg at det er stor gjeld. Vi er tre helsøsken og to halvsøsken, disse to er ikke myndige. Vår far eide eget hus, i tillegg hadde våre besteforeldre satt over hus og hytte på vår far og hans ene søsken. Vi har ikke mulighet til å overta all denne gjelden og salg av hus vil ikke dekke den. Det er mange smålån og vanskelig med oversikt. Hva kan vi gjøre? Hva skjer med vår fars andel i besteforeldres hus og hytte?

Les mer

Arveoppgjør etter bo med stor gjeld

25. nov 2020 · spørsmål

Min samboer og hennes to søsken står som arvinger etter sin mor. Moren har stor kredittgjeld og det finnes ikke verdier i boet. Ingen av de er interessert i å påta seg gjeld. Hva kan en gjøre? Finnes det andre alternativer enn offentlig skifte, med tanke på at en må ut med et femsifret beløp ved å velge offentlig skifte. Privat skifte er uaktuelt. Kan en si fra seg boet/Gi avslag på gjeld? Eventuelt hvordan?

Les mer

Far vil frasi seg arv

13. nov 2020 · spørsmål

Far til datteren min har arvet 1/5 av en hytte med sjøtomt etter sin far. Vi bor ikke sammen lenger. Han ønsker å fraskrive seg arven slik min datter arver dette i stedet. Han ønsker ikke å arve da han har mye gjeld og kreditorene vil da ta arven. Vil heller gi det til datteren vår. Jeg blir da oppnevnt som verge. Det jeg synes er vanskelig er at jeg ikke vet om det følger en gjeld fra hans far. Hvordan kan jeg vite at hun bare arver en del av hytten og ikke annen gjeld som han kunne hatt?

Les mer

Bekymret for å arve gjeld

16. sep 2020 · spørsmål

Vi er fire søsken som har begge foreldre i live enda, men de nærmer seg 90 år begge to. Vi er redd for at det er en del gjeld som ingen av oss ønsker å arve. Hvordan kan vi få mulighet til å se over økonomien når en av dem dør. Blir alle bankkonto stengt, og hvem skal vi snakke med? Ellers noe vi må være obs på? Begge er boende hjemme i eget hus i dag.

Les mer

Avkall på arv pga gjeld

14. aug 2020 · spørsmål

En kollega av meg er under en gjeldsordning og hans siste forelder har nå kort levetid igjen. Han ønsker at hans del av arv, skal gå til hans søsken eller hans barn istedenfor til kreditorene. Er dette mulig/lovlig? Kollegaen har muntlig gitt avkall på arven ovenfor forelderen, p.g.a gjeldsordningen. Hans samboer fikk noen hundre tusener i gave fra hans forelder tidligere, i forbindelse med kjøp av større bolig etter familieforøkelse. Boligen står på hans samboeren.

Les mer