Eier samboer utestuen?

Publisert: 02.04.2024

Vi satt opp en utestue for 4 år siden. Samboer sto for mesteparten av utgiftene. Nå opphører samboerskapet og han sier han skal rive utestuen og ta den med. Kan han gjøre dette? Jeg har hele tiden stått som eneeier av hus og tomt. Samboer har ikke hatt registrert adresse hos meg.

Svar:

Som samboer, eier man det man selv har anskaffet, - så han kan nok ha rett til å ta den med, hvis det primært var han som anskaffet den. Hvis du har bidratt til å anskaffe deler av den, tilhører nok verdien av den andelen deg, og kan kreves kompensert, ved at f.eks du overtar noe annet som er anskaffet i fellesskap. Med mindre du ønsker å løse ut hans andel av utestuen, at han kompenseres mot at den blir stående hos deg.

Men, dersom utestuen var hans økonomiske bidrag til samboerforholdet, at han betalte for den i stedet for å bidra til vanlige felles utgifter, eller den var ment å være en gave til deg, - kan dette stille seg annerledes.

Med vennlig hilsen, advokat Katharina Vig Lunde

Del denne artikkelen: