Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Vibeke Meland

Advokat Vibeke Meland

MINE SPESIALOMRÅDE ER: PERSONSKADEERSTATNING HERUNDER OPPGJØR ETTER TRAFIKKULYKKER og YRKESSKADER, BISTANDSADVOKAT, BARNERETT, FORELDREANSVAR, SAMVÆR, FAST BOSTED OG BARNEVERN

André Mathias Carlsen

Bull & Co Advokatfirma AS

Advokat André M. Carlsen arbeider i dag hovedsakelig med arverett, barnerett og familierett (økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd/separasjon mv.). André har 15 års erfaring, og er spesialisert innen disse rettsområdene.

André har allsidig erfaring fra domstolene, som advokat, dommerfullmektig og utreder i Juridisk utredningsenhet i Høyesterett. Han prosederer jevnlig saker for domstolene.

https://www.bull.no/mennesker/andre-carlsen/