Ekssamboer krever overskuddet fra boligsalg

Publisert: 17.08.2022

Jeg og min tidligere samboer har eid ett hus sammen i 6 år. Vi eier huset 50/50. Taksten da vi kjøpte huset var 3,4 og nå er taksten 3,3 mill. Vi betalte 2,8 mill for huset. Han sier at siden han har betalt det meste av oppussingen av huset, så skal han ha tilbake alle pengene han har lagt i det ved ett oppgjør. Han nekter å selge boligen, og vil ikke betale meg ut halvparten av takst. Hva har jeg krav på i en slik sak? Kan han kreve alle pengene han har lagt i huset tilbake?

Svar:

I utgangspunktet vil jeg svare nei til dette spørsmål. Han har ikke krav på en vederlagsjustering eller justering av eierandel ved dette oppgjøret.

Årsaken til dette er at dere har kjøpt denne boligen i lag og har antagelig hatt en såkalt "sammenfiltret" økonomi. Selv om det kan stadfestes at han har brukt mer midler enn deg ved oppussing, så har kanskje du brukt mer midler enn han på andre utgifter. Og selv for det tilfelle at han har bistått med like mye på andre utgifter og i tillegg betalt mer på oppussing av boligen. så må man i utgangspunktet legge til grunn at dette er ytelser som ikke skal kreves refundert i etterkant i form av vederlag eller eierandel.

Men det kan tenkes tilfeller der den ene parten ilegger så mye mer i vederlag og arbeid at dette kan anvendes som et grunnlag i ettertid for å justere eierandel eller at man får et vederlagskrav for dette i oppgjøret. Det skal dog ganske mye til for at en avtalt eierbrøk som er tinglyst i ettertid skal justeres på grunn av partenes ulike innsats i boligen i deres felles eiertid.

Om dere ikke blir enige om en fordeling så kan du med et rimelig varsel kreve boligen for solgt. Om ikke partene kan enes om dette kan man be om bistand fra en domstol om dette ved en tvangsoppløsning av sameie eiier sameieloven.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: