Er avsidesliggende bolig gitt i gave en del av arven?

Publisert: 24.03.2023

Jeg har fått/overtatt en bolig av min mor (da hun var i live). Har fått skjøte på huset og noe jord som fulgte med. Nå er min mor død og mine søsken mener at dette er del av arv. Alle mine søsken fikk tilbud om å overta dette huset, som er på en ubebodd øy, uten fastlandsforbindelse. Man må ha egen båt for å komme dit. Er dette del av arv?

Svar:

I utgangspunktet så kan en person gi bort alt hva man ønsker når man lever.

Det som kan være problematisk, er om gaven i realiteten er en dødsdisposisjon. Kort fortalt at den ikke har noen realitet eller ikke gjennomføres for giver mens han/hun er i live, men egentlig kun er ment å gjelde etter givers død. Det formelle er da ikke avgjørende alene, men den er om gaven reelt er gitt som er avgjørende. har mottaker overtatt ansvaret, benyttet huset, betalt forsikringer, utgifter osv.

Hvis det ikke er en reell gave, men en dødsdisposisjon, så kommer regler om testament og ikke minst pliktdelsarv til livsarvinger inn i bildet.

Så kan det også reises spørsmål om overføringen til deg, var ment å være forskudd på arv, som skal komme til avkortning i en arvedel.

Jeg anbefaler deg å få dette konkret vurdert.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: