Er jeg forpliktet av leieavtalen etter at jeg har flyttet ut når det er eksen som nekter å si opp avtalen?

Publisert: 11.09.2023

Jeg gikk fra min samboer for ett år siden og flyttet ut fra boligen vi leide sammen. Vi leide leiligheten gjennom Utleiemegleren. Jeg ønsker selvsagt å si opp mitt leieforhold, men de sier at det kun er mulig når begge parter sier opp. Min tidligere samboer nekter å si opp og dette betyr at hvis det oppstår mislighold av leien så går dette utover meg. Er dette virkelig lov? At jeg må stå på en leiekontrakt hvor jeg flyttet ut fra for over ett år siden?

Svar:

Det kommer an på husleiekontrakten og evt. utleier. Jeg forstår det slik at dere begge står oppført som leietakere.

Fra Husleietvistutvalget, htu.no: "Oppstår det et samlivsbrudd mens man leier, så er man forpliktet til å betale husleie så lenge leieforholdet består. Man står fritt til å avtale seg imellom at den ene dekker husleie hvis den andre flytter ut, men i utgangspunktet har man uansett kontraktsforpliktelsen overfor utleieren. Har ikke den ene parten økonomi til å beholde leiligheten, så må man enten si opp leieforholdet hvis man kan det, eller så må man fremleie for den resterende delen av leieforholdet. Det er viktig å være klar over at hvis begge parter fortsatt står på leiekontrakten selv om den ene har flyttet ut, og det er avtalt solidaransvar, så kan utleier alltid fremme krav mot den andre selv om denne har flyttet ut."

Husleieloven § 8-1: "Leieren har ikke adgang til å overføre sine rettigheter eller plikter etter leieavtalen til andre uten samtykke fra utleieren, med mindre annet følger av avtale eller lovbestemmelse."

Men dersom dere var samboere i over to år, og/eller har felles barn, - kan hun be om å få overta leiekontrakten, jf. husleieloven § 8-3 og husstandsfellesskapsloven § 3 jf. § 1.

Med vennlig hilsen, advokat Katharina Vig Lunde

Del denne artikkelen: