Er signering av skifteavtale ulovlig?

Publisert: 26.10.2023
Emneord: ,

En advokat tar et oppdrag fra en klient som går ut på å gjennomføre et privat skifte etter klientens ektefelle har gått bort. Advokaten utformer en skriftlig skifteavtale (som alle arvinger er enige om), men får klientens sønn til å signere skifteavtalen på vegne av klienten, uten at det foreligger noen fullmakt fra klienten som gir sønnen rett til å signere for seg. Har ikke både advokaten og klientens sønn begått en ulovlig handling?

Svar:

Dette er trolig ingen ulovlig handling i strafferettslig forstand, med mindre det gir sønnen uberettiget vinning, og formålet har vært å begunstige seg selv eller andre. Men signaturen kan i avtalerettslig forstand anses som ugyldig, altså at avtalen ikke er inngått av ektefellen. Det vil igjen bero på flere forhold om avtalen som sådan vil bli ugyldig. Om alle arvinger er enige, er det ikke noe som tilsier at den skal bli ugyldig for arvingene. Ektefelle kan bekrefte enighet i etterkant, for eksempel. Her bør man ha mer informasjon for å få vurdert de eventuelle konsekvensene.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: