Er tinglyst rett til garasje fra 1976 gyldig?

Publisert: 25.01.2023

Nabo har fra -76 tinglyst vei langs vår tomtegrense, maxks bredde 2,5 m. De har i samme tinglysning også rett til å føre opp garasje 4,- x 7,- meter i lengderetning langs veien. Denne plassen tar mye av vår tomts potensial. Naboens tomt er 0,4 mål større enn vår. De har ikke anlagt vei, kun sti ned til huset. Kan jeg kreve at de anlegger vei, samt bygge garasje på egen tomt når tinglysningen er snart 46 år gammel? Evt hvordan går en frem for å avvikle en slik tinglysning/sette krav?

Svar:

En vurdering av dette spørsmålet vil være vanskelig å ta stilling til uten å få belyst denne saken ytterligere. Jeg vil anbefale at man tar opp problemstillingen med deres nabo om deres ønsker for hvordan dette skal løses. Om det ikke løses på dette viset vil jeg anbefale at man søker rettslig bistand. Om det foreligger en såkalt "tvist" mellom dere vil bistand i saken kunne dekkes av deres forsikring på villa/innbo.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: