Tinglyse

Innhold

Betaling av dokumentavgift og tinglysingsgebyret

20. des 2021 · spørsmål

Vi er fire søsken, som har eid en hytte sammen som vi arvet fra våre foreldre for noen år siden. Den ene parten i sameiet har nå blitt løst ut etter eget ønske. Vi lurer på hvem som skal betale dokumentavgift og tinglysingsgebyret? Dette ble ikke avtalt på forhånd.

Les mer

Vil borett redusere verdien på boligen?

07. des 2020 · spørsmål

Jeg og min far eier felles bolig sammen. Nå skal jeg kjøpe ut min far. Jeg skal gi min far boplikt i tinglysningen, da han sitter i uskifte. Har hørt at man kan dra fra verdien på verditaksten ved kjøp av boligen. Han er i dag 80 år. Vil dette også kunne påvirke tinglysningsgebyret?

Les mer

Tinglyse pant i bil som privatperson

27. okt 2020 · spørsmål

Har tinglyst pant i bil som privatperson, bilen er blitt solgt til en forhandler som opplyser i annonse at det ikke er heftelser på bilen, hva gjør jeg? Dreier seg om over 300 000,-

Les mer

Bruksrett og tinglysing av vei

21. sep 2020 · spørsmål

Vi har en etablert bruksrett til veien frem til vår eiendom, men denne veiretten er ikke tinglyst. Arealet på veien er 185 m2. Vedk. grunneier av veien er død. Har snakket med arvinger og de er villige til å tinglyse. Men de er svært mange i flere ledd. Vedk. grunneier var gift 2 ganger, og arvinger lurer på på om de alle må signere, da dette vil medføre mye arbeid.

Les mer

Bør testament tinglyses?

01. jul 2020 · spørsmål

Bør testament tinglyses?

Les mer

Overføre halve boligen til kone

03. apr 2020 · spørsmål

Ønsker å overføre min 1/2 av bolig til min kone som gave. Er det noe mer en skjøte (sendes kartverket) og ektepakt(tinglyses i ekteskapsregistret) som vi må tenke på eller er dette nok?

Les mer

Tinglyse jaktrettighet

09. mar 2020 · spørsmål

Vurderer å overta landbrukseiendom med noe turisme, etter mine foreldre. Har et eldre søsken som ikke ønsker å ta over/drive videre. Men som fortsatt ønsker å bo på plassen og ha jaktrettigheter. Søsken leier per dags dato hus på gården av mine foreldre. Hvilke muligheter er det her? Kan man tinglyse en livsvarig jaktrett til en person?

Les mer

Kjøpt leilighet for mer enn tinglyst verdi

05. mar 2020 · spørsmål

Jeg kjøpte en leilighet for 2,7 mill. Jeg hadde 1,7 mill i egenkapital og lånte 1 mill av min stefar. Leiligheten kjøpte jeg av min stebror. Stefaren min tinglyste leiligheten for 1,7 mill. Nå ønsker jeg å selge leiligheten, uten å ha bodd der, og må derfor betale 22 % skatt av overskuddet fra salget. En advokat fortalte meg at hvis jeg beviser at jeg kjøpte den for 2,7 mill, så skal jeg ikke behøve å betale stigningen fra den tinglyste summen på 1,7 mill. Stemmer dette?

Les mer

Ønsker ikke å tinglyse boligkjøp fra bror

25. feb 2020 · spørsmål

Min bror og jeg arvet leilighet etter vår mor, og står registrert som eiere 50/50 i Kartverket. Nå skal jeg kjøpe ut min bror, men vi ønsker ikke å tinglyse dette. Det betyr at vi fortsatt vil stå med hver vår halvdel hos Kartverket. Er dette tilrådelig eller vil det ha konsekvenser for mine barn eller min brors barn dersom en av oss faller fra? Eller kan vi lage en egen avtale oss imellom som sier noe om at jeg og også mine barn har alle rettigheter til leiligheten dersom noe skulle skje.

Les mer

Trenger hjelp til å tinglyse tomt

22. nov 2019 · spørsmål

Jeg er medeier i en tomt. Arv. Jeg har fått kjøpt/ fått den av de andre. Nå ønsker jeg å få den tinglyst. Men jeg forstår ikke hva alt kartverket ønsker av papirer. Trenger hjelp, men ønsker ikke det skal koste så mye.

Les mer

Arv, uskifte og særeie – kampen om hytta

05. aug 2015 · artikkel

Even og Petters far, Ernst Jensen, døde overraskende og hadde aldri funnet tid til å snakke med sine to sønner fra første ekteskap og sin kone nummer to om hytta på fjellet. Tanken var at Sissel skulle kunne bruke hytta så lenge hun levde, men at hytta, som var bygget av hans egen far, skulle […]
Les mer