Tinglyse

Innhold

Tror kompis blir lurt av samboer

11. mai 2023 · spørsmål

Har en venn som har tinglyst huset over på en samboer fra Thailand. Han føler seg lurt og er nok ikke helt tilregnelig. Jeg ser at han har blitt svindlet, men han har jo underskrevet en tinglysning på dette. Han har fått borett der så lenge han lever, kan da denne Thaijenta bare ta seg til rette i samme bolig han har borett i?

Les mer

Er tinglyst rett til garasje fra 1976 gyldig?

25. jan 2023 · spørsmål

Nabo har fra -76 tinglyst vei langs vår tomtegrense, maxks bredde 2,5 m. De har i samme tinglysning også rett til å føre opp garasje 4,- x 7,- meter i lengderetning langs veien. Denne plassen tar mye av vår tomts potensial. Naboens tomt er 0,4 mål større enn vår. De har ikke anlagt vei, kun sti ned til huset. Kan jeg kreve at de anlegger vei, samt bygge garasje på egen tomt når tinglysningen er snart 46 år gammel? Evt hvordan går en frem for å avvikle en slik tinglysning/sette krav?

Les mer

Betaling av dokumentavgift og tinglysingsgebyret

20. des 2021 · spørsmål

Vi er fire søsken, som har eid en hytte sammen som vi arvet fra våre foreldre for noen år siden. Den ene parten i sameiet har nå blitt løst ut etter eget ønske. Vi lurer på hvem som skal betale dokumentavgift og tinglysingsgebyret? Dette ble ikke avtalt på forhånd.

Les mer

Vil borett redusere verdien på boligen?

07. des 2020 · spørsmål

Jeg og min far eier felles bolig sammen. Nå skal jeg kjøpe ut min far. Jeg skal gi min far boplikt i tinglysningen, da han sitter i uskifte. Har hørt at man kan dra fra verdien på verditaksten ved kjøp av boligen. Han er i dag 80 år. Vil dette også kunne påvirke tinglysningsgebyret?

Les mer

Tinglyse pant i bil som privatperson

27. okt 2020 · spørsmål

Har tinglyst pant i bil som privatperson, bilen er blitt solgt til en forhandler som opplyser i annonse at det ikke er heftelser på bilen, hva gjør jeg? Dreier seg om over 300 000,-

Les mer

Bruksrett og tinglysing av vei

21. sep 2020 · spørsmål

Vi har en etablert bruksrett til veien frem til vår eiendom, men denne veiretten er ikke tinglyst. Arealet på veien er 185 m2. Vedk. grunneier av veien er død. Har snakket med arvinger og de er villige til å tinglyse. Men de er svært mange i flere ledd. Vedk. grunneier var gift 2 ganger, og arvinger lurer på på om de alle må signere, da dette vil medføre mye arbeid.

Les mer

Bør testament tinglyses?

01. jul 2020 · spørsmål

Bør testament tinglyses?

Les mer

Arv, uskifte og særeie – kampen om hytta

05. aug 2015 · artikkel

Even og Petters far, Ernst Jensen, døde overraskende og hadde aldri funnet tid til å snakke med sine to sønner fra første ekteskap og sin kone nummer to om hytta på fjellet. Tanken var at Sissel skulle kunne bruke hytta så lenge hun levde, men at hytta, som var bygget av hans egen far, skulle […]
Les mer