Tinglyse

Innhold

Betaling av dokumentavgift og tinglysingsgebyret

20. des 2021 · spørsmål

Vi er fire søsken, som har eid en hytte sammen som vi arvet fra våre foreldre for noen år siden. Den ene parten i sameiet har nå blitt løst ut etter eget ønske. Vi lurer på hvem som skal betale dokumentavgift og tinglysingsgebyret? Dette ble ikke avtalt på forhånd.

Les mer

Vil borett redusere verdien på boligen?

07. des 2020 · spørsmål

Jeg og min far eier felles bolig sammen. Nå skal jeg kjøpe ut min far. Jeg skal gi min far boplikt i tinglysningen, da han sitter i uskifte. Har hørt at man kan dra fra verdien på verditaksten ved kjøp av boligen. Han er i dag 80 år. Vil dette også kunne påvirke tinglysningsgebyret?

Les mer

Tinglyse pant i bil som privatperson

27. okt 2020 · spørsmål

Har tinglyst pant i bil som privatperson, bilen er blitt solgt til en forhandler som opplyser i annonse at det ikke er heftelser på bilen, hva gjør jeg? Dreier seg om over 300 000,-

Les mer

Bruksrett og tinglysing av vei

21. sep 2020 · spørsmål

Vi har en etablert bruksrett til veien frem til vår eiendom, men denne veiretten er ikke tinglyst. Arealet på veien er 185 m2. Vedk. grunneier av veien er død. Har snakket med arvinger og de er villige til å tinglyse. Men de er svært mange i flere ledd. Vedk. grunneier var gift 2 ganger, og arvinger lurer på på om de alle må signere, da dette vil medføre mye arbeid.

Les mer

Bør testament tinglyses?

01. jul 2020 · spørsmål

Bør testament tinglyses?

Les mer

Arv, uskifte og særeie – kampen om hytta

05. aug 2015 · artikkel

Even og Petters far, Ernst Jensen, døde overraskende og hadde aldri funnet tid til å snakke med sine to sønner fra første ekteskap og sin kone nummer to om hytta på fjellet. Tanken var at Sissel skulle kunne bruke hytta så lenge hun levde, men at hytta, som var bygget av hans egen far, skulle […]
Les mer