Erstatning fra oppdretter ved avlivning?

Publisert: 22.05.2023

Erstatning fra oppdretter ved avlivning? Valpen var frisk og ingen tegn til sykdom ved overlevering til valpekjøper. Sykdomsbildet er ikke raserelatert, det er et uheldig tilfelle og ren uflaks. Avlet fra foreldrehundene er ikke grunnen, det var ikke arvelig. Valpekjøper fikk utbetalt alt han har krav på fra forsikringsselskapet sitt: livsforsikring, medisiner og veterinærutgifter, men må betale egenandel. Valpekjøper krever kjøpesummen tilbake. Hvilke rettigheter har oppdretter i dette?

Svar:

Under forutsetning av at forbrukerkjøpsloven kommer til anvendelse vil krav på erstatning vurderes ut i fra om det foreligger en "mangel", jf. forbrukerkjøpsloven § 33. Dette er en vurdering av hva partene har blitt enige om. Det vil være sentralt å ta utgangspunkt i avtale mellom partene, for å vurdere om det foreligger brudd på forpliktelse, altså en mangel. Dersom det foreligger en mangel, har kjøper rett til å fremsette et erstatningskrav - basert på det økonomiske tapet vedkommende har hatt, verken mer eller mindre. Har kjøper allerede fått dekket delvis sitt økonomisk tap, vil det være naturlig å gjøre fratrekk i dette.

For øvrig vil jeg anbefale deg å ta kontakt med advokat for konkret vurdering av din sak.

Med vennlig hilsen, advokat Romina Ørvig

Del denne artikkelen: