Etter samlivsbrudd fikk partneren min for mye etter salg av bolig, hva kan jeg gjøre?

Publisert: 20.03.2024

Samlivsbrudd - oppgjøret etter salg av bolig viser at min partner (x) fikk 145 000kr for mye. Dette visste x med en gang etter oppgjøret var gjort, og brukte bevisst opp pengene. X nekter å betale tilbake og drar ut tiden. Jeg har sendt detaljert utregning, noe oppgjørsavdelingen også har gjort. Hva kan jeg gjøre? Redd for at jeg aldri får de pengene, og er lei av at tiden bare dras ut.

Svar:

Dette er i realiteten snakk om et pengekrav som må innkreves på samme måte som andre pengekrav. Du må fremme et formelt/skriftlig krav/varsel om rettslig prosess med en frist på minst 14 dager til å betale. Hvis kravet ikke betales kan det sendes til namsmannen med begjæring om utlegg. Dersom din tidligere samboer bestrider kravet må saken sendes til forliksrådet. Men; hvis din tidligere samboer ikke har noen penger eller andre verdier som kan sikres for dekning av ditt krav kan pengene dessverre være tapt.

Du skriver ikke noe om hvorfor du ikke har fått pengene utbetalt direkte fra megler. Hvis dette beror på en feil i fra meglers side kan det også være en mulighet å rette erstatningskrav ovenfor megler.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: