Fakturere leietaker for ekstra strøm

Publisert: 24.03.2022

Etter mye frem og tilbake mener leietaker at han ikke må betale for strøm utover 1000 kr da han har forstått det slik at det er 1000 kr fast/mnd for strøm. Min mening med kontrakten var at det settes av 1000 kr/mnd til strøm, men om forbruket overstiger 1000 kr vil jeg kunne kreve dette betalt i senere tid av leietaker. Under strømposten er det krysset av på "strøm og oppvarming er inkludert i leia". Under partene har særskilt avtalt "Strøm er A-konto 1000kr/mnd. Kan etterfaktureres". Kan jeg da fakturere?

Svar:

Hvis det er krysset av for at strøm er inkludert i leien og denne er angitt med kr. 1000,- så kan man ikke kreve strøm i tillegg til dette. Denne vurderingen er basert på det som er beskrevet her, men det er avtalen som er det avgjørende. Er det tolkningstvil i avtalen, så er det nok leietakers rettigheter som vil være avgjørende mht. at dette skal avtales forutsigbart for leietaker.

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: